7. decembra 2023

Kto sa hýbe, ten nezhrdzavie

Človek je taký starý, ako sa cíti. Obdiv patrí tým seniorom, ktorí vyzerajú oveľa mladšie, než v skutočnosti sú, pretože vyšší vek sprevádzajú predsa len isté prekážky, no prináša aj mnohé pozitíva.

V seniorskom veku má človek čas aj na také veci, ktoré nestíhal riešiť počas aktívneho života, kým pracoval. Senior má dostatok času na seba, svoje záľuby a koníčky, otvárajú sa pred ním nové možnosti na vzdelávanie. 

Mnohí seniori začnú športovať, aby si udržali nielen dobrú kondíciu, ale aj dobrú náladu. Začnú cestovať a žiť viac spoločensky. A vďaka moderným technológiám sa dostávajú aj k novým informáciám, ktoré obohacujú ich životy.

Vďaka internetu oveľa častejšie môžu komunikovať nielen so svojou rodinou, ale aj s priateľmi. Na rôznych fórach získavajú nové informácie, dozvedajú sa o rôznych akciách, kultúrnych a spoločenských podujatiach.  

Vedecké štúdie potvrdili, že mozgové bunky počas života nielen odumierajú, ale môžu vznikať aj nové. Ani seniori by sa preto nemali báť spoznávať nové veci a venovať sa novým činnostiam. Dôležité je mozog neustále precvičovať.

Správnym smerom idú tí, ktorí chodia na prechádzky do prírody, učia sa cudzie jazyky, sledujú vedomostné súťaže, maľujú, fotografujú, hrajú spoločenské hry, lúštia krížovky, riešia hlavolamy alebo varia jedlá podľa nových receptov.

Šedej mozgovej kôre prekáža najmä rutinná činnosť. Preto je pre seniorov vhodné meniť náplň bežného dňa, skúšať nové veci, navštevovať nové miesta, spoznávať nových ľudí a byť čo najaktívnejší.