23. júna 2024

Slnko – zdroj života a optimizmu

Od roku 1978 sa každoročne tretieho mája, pri príležitosti Medzinárodného dňa Slnka, organizujú po celom svete rôzne aktivity, ktoré nabádajú ľudstvo k tomu, aby sa viac zaujímalo o planétu Zem – o životné prostredie a ekológiu.  

Slnko je pre zemeguľu nenahraditeľné. A to, že je našou najbližšou hviezdou, ktorá vytvára vhodné podmienky pre život ľudstva na Zemi už vyše štyri miliardy rokov, sa na Medzinárodný deň Slnka nepripomína iba náhodou.    

Klimatické zmeny a globálne otepľovanie nabáda ľudstvo k tomu, aby začalo používať ,,čisté“ technológie, ktoré neuvoľňujú do atmosféry také škodliviny, aké produkujú pesticídy a herbicídy, freóny a fosílne palivá – ropa, uhlie, zemný plyn a iné.      

Masívne využívanie freónov a fosílnych palív prinieslo do životného prostredia viacero problémov. Využívanie iných alternatív a slnečnej energie je naopak bezpečné a ekologické, neznečisťuje ovzdušie a šetrí prírodné zdroje planéty.   

Energia získaná zo slnka je prakticky nevyčerpateľný, obnoviteľný zdroj energie. Využívaním solárnej energie ľudstvo pozitívne prispieva k trvalo udržateľnému životu na planéte Zem, bez zaťaženia budúcich generácií.

Žiť s prírodou v harmónii je dôležité. Ekologický životný štýl a využívanie obnoviteľných zdrojov energií sú dve podstatné oblasti, kde človek môže pre ochranu našej planéty urobiť významný krok vpred. Myslieť ekologicky sa rozhodne oplatí!